Klachtenprocdure

Per 1 januari 2017 treedt de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg, kortweg WKKGZ, in werking.

Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt u geadviseerd tijdens het consult bij internistenpraktijk Balans-Bilance.

Als lid van de AVIG (artsen vereniging voor integrale geneeskunde) ben ik aangesloten bij Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde (SGCIG). Tijdens een consult of gedurende een behandeling kunnen misverstanden ontstaan. U voelt zich niet correct behandeld of bent ontevreden. Het is natuurlijk het beste dat u dit direct bespreekt met uw behandelaar en samen naar een oplossing zoekt. Dit kan voldoende zijn om samen in vertrouwen verder te gaan. Komt u er op deze wijze niet niet uit dan kunt u ook bellen of mailen naar het AVIG secretariat.

Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe wet van kracht waardoor de afhandeling van klachten van patiënten over zorgverleners anders is geregeld. Nadere informatie vind u ook op de site van de AVIG; www.avig.nl

Mocht u ontevreden zijn over de bejegening of de behandeling die u gekregen hebt, dan kunt u een klacht indienen bij het secretariaat van onze beroepsvereniging AVIG te Bunnik via info@avig.nl of 06 14805117 (werkdagen 9-12 uur).

Uw klacht wordt overgedragen aan een klachtenfunctionaris die contact met u opneemt en u informeert over de afhandeling van uw klacht. Als deze afhandeling met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot een geschilleninstantie. Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch, is bevoegd een oordeel uit te spreken en is tevens bevoegd een eventuele schadeclaim toe te wijzen.

De Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde is bereikbaar op het volgende adres.

SGCIG
Voorburggracht 403
1724 NZ Oudkarspel
Telefoon: 06-27117316

info@sgcig.nl

 

Balans-Bilance, Internistenpraktijk
voor reguliere en integrale geneeskunde
Dr. Věra M.J. Novotný
Internist-Hematoloog
Kerkpad 4
Breedeweg
6562 GA Groesbeek
info@Balans-Bilance.nl

 

Algemene voorwaarden
Klachtenprocedure
Privacyverklaring
Interne geneeskunde AGB
praktijk: 22-227415
Integrale geneeskunde AGB
praktijk: 84-057303
BIG-nummer: 19023027501
KvK 57011656